POEM UNDERGROUND THE TRIBUNE OF YOUTH NOVI SAD

Slavko Bogdanovic was sentenced to eight months in jail by the Novi Sad District Court (Case no. 77/72, 12 May 1972) for violating Article 292a of the Criminal Code and article 116. of the Law on press and other forms of information. Both the District Court and the Supreme Court of AP Vojvodina had found that Slavko Bogdanovic, in his text Poem Underground Tribune of Youth Novi Sad, published in the Student, had presented false news and false claims regarding many events and issues.

Continue reading

PESMA UNDERGROUND TRIBINA MLADIH NOVI SAD

Slavko Bogdanović je osudjen na kaznu od osam meseci zatvora po presudi Okružnog suda u Novom Sadu br. K. 77/72 zbog kršenja člana 292. Krivičnog zakonika i člana 116. Zakona o Štampi i drugim vidovima informisanja. Presuda je izrečena 12. maja 1972.god. U obrazloženju presude se tumači da je Slavko Bogdanović tekstom ’PESMA UNDERGROUND TRIBINA MLADIH NOVI SAD’, objavljenog u časopisu Student, izneo ’… lažne vesti, a isto tako i tvrdnje u pogledu raznih pitanja i dogadjaja’. Paradoks ove presude bio je u tome što je Bogdanović osudjen zbog objavljivanja teksta koji nije ušao u javnu distribuciju.

Continue reading