Preparedness, the Road to Universal Slaughter

Emma Goldman

Ever since the beginning of the European conflagration, the whole human race almost has fallen into the deathly grip of the war anesthesis, overcome by the mad teaming fumes of a blood soaked chloroform, which has obscured its vision and paralyzed its heart. Indeed, with the exception of some savage tribes, who know nothing of Christian religion or of brotherly love, and who also know nothing of dreadnaughts, submarines, munition manufacture and war loans, the rest of the race is under this terrible narcosis. The human mind seems to be conscious of but one thing, murderous speculation. Our whole civilization, our entire culture is concentrated in the mad demand for the most perfected weapons of slaughter.

Ammunition! Ammunition! O, Lord, thou who rulest heaven and earth, thou God of love, of mercy and of justice, provide us with enough ammunition to destroy our enemy. Such is the prayer which is ascending daily to the Christian heaven. Just like cattle, panic-stricken in the face of fire, throw themselves into the very flames, so all of the European people have fallen over each other into the devouring flames of the furies of war, and America, pushed to the very brink by unscrupulous politicians, by ranting demagogues, and by military sharks, is preparing for the same terrible feat.

In the face of this approaching disaster, it behooves men and women not yet overcome by the war madness to raise their voice of protest, to call the attention of the people to the crime and outrage which are about to be perpetrated upon them.

Continue reading

Pripremljenost, put ka sveopćem pokolju

 

Emma Goldman

Još od samog početka požara koji je zavladao Europom, gotovo cijeli ljudski rod je upao u smrtonosni zagrljaj ratne anestezije, otupljenosti na bol.

Prevladan je od strane ludog kolektivnog bijesa uzrokovanog krvlju natopljenim kloroformom, koji mu je poremetio vid i paralizirao srce. Zaista, sa izuzetkom nekih divljih plemena, koja ne znaju ništa o kršćanstvu ili o ljubavi prema bližnjemu i koja također ne znaju ništa o bojnim brodovima, podmornicama, tvornicama municije i ratnim kreditima, ostatak ljudske rase se trenutno nalazi pod tom užasnom narkozom. Čini se da je ljudski um svjestan svega osim jedne stvari — ubojite špekulacije. Naša cijela civilizacija, naša cjelokupna kultura je koncentrirana u ludoj potražnji za što savršenijim oruđima za pokolj.

Municije, municije! O, Gospode, ti koji vladaš na nebu i na zemlji, ti Bože ljubavi, milostivosti i pravde, daj nam dovoljno municije kako bi uništili svoje neprijatelje. Takve molitve se svakodnevno upućuju u smjeru kršćanskog raja. Baš kao što se stoka, prestravljena kada se suoči sa vatrom, baca u plamen, tako su svi stanovnici Europe jedni preko drugih popadali u pobjesnjeli požar zahuktalog rata, a Amerika, dovedena na sam rub od strane beskrupuloznih političara, brbljavih demagoga i vojnih službenika, priprema se na isti užasan čin.
Potrebno je da muškarci i žene, koji još uvijek nisu podlegli ovom ratnom ludilu, podignu svoj glas protesta, kako bi usmjerili pažnju ljudi na zločin i užas koji će se svaki čas provesti nad njima.

Continue reading